Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže: Společnost PPG Deco Czech a.s.
    Břasy č.p. 223
    338 24 Břasy
    Česká republika
    IČO: 26052555
    DIČ: CZ26052555
    Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1101. (Dále jen „Pořadatel“ nebo „PPG“). Pořádá tuto spotřebitelskou soutěž, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
2. Doba soutěže: soutěž probíhá od 1. 5. 2018 do vydání zásob losů.
3. Ke každému nákupu v Dům Barev v hodnotě nad 499 Kč vč. DPH lze získat jeden výherní stírací los „Každá barva vyhrává“. Aktuální seznam prodejen zapojených do akce bude zveřejněn na adrese: www.dumbarev.cz/losy
4. Tato akce se týká pouze nákupů placených hotově nebo kartou a současně nákupu, na který se neuplatnily obchodní podmínky registrovaných zákazníků.
5. Výhra typu „sleva na další nákup“ lze uplatnit pouze na prodejně uvedené na razítku na druhé straně losu.
6. Výhra typu „sleva na další nákup“ se počítá z maloobchodních cen uvedených u výrobku v době nákupu a tuto slevu není možné kombinovat s žádnými jinými slevami kromě právě probíhajících marketingových akcí.
7. Hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti a není soudně vymahatelná. Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
8. Výhra nebude udělena v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
9. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v soutěži. Pořadatel má právo tuto soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel.
10. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1. 5. 2018.