PROGOLD Polyesterový tmel Dřevo

PROGOLD Polyesterový tmel Dřevo

Brand

PROGold

Použití

Jde o výplňový dvousložkový tmel s obsahem dřevní moučky pro tmelení dřeva a dřevěných výrobků.

Benefity

Pružný a objemově stálý, nepropadá se, snadno se brousí a je tónovatelný
jak před aplikací, tak i po vytvrzení.
Svou strukturou je velmi podobný přírodnímu dřevu.