PROGOLD Nitroředidlo C 6000

PROGOLD Nitroředidlo C 6000

PROGOLD Nitroředidlo C 6000

Použití

Používá se k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot a všude tam, kde je doporučeno použití ředidla C 6000.