ROUŠKA TVAROVANÁ

ROUŠKA TVAROVANÁ

ROUŠKA TVAROVANÁ

Použití

Netřídová rouška není osobním ochranným prostředkem a nelze ji použít proti žádným rizikům. Netřídová rouška může být použita při úklidových pracích v garážích, sklepích a zemědělských objektech, broušení dřeva, sekání trávy a jiné činnosti v zemědělství a podobně. NESMÍ být použita pro ochranu před azbestem, křemíkem, bavlněným prachem a jinými toxickými částicemi, plyny, výpary a netoxickým prachem nad NPK. Nepoužívat při stříkání barev! Rouška je určena na jednorázové použití.