Primalex Akrylátový základ

Primalex Akrylátový základ

Primalex Akrylátový základ

Použití

Vodou ředitelná disperzní nátěrová hmota určená k základnímu nátěru podkladů před nanesením akrylátových omítek. Akrylátový základ Primalex se aplikuje na povrch tmelu armovací vrstvy zateplovacích systémů – Primalex Vnější kontaktní zateplovací systém, na venkovní štukové omítky, betonové a pórobetonové panely, podklady z třískových a vláknových aglomerovaných prvků před nanesením omítek. Není vhodný na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů nebo jejíž omítky jsou prosolené a na staré disperzní nátěry a disperzní omítkoviny.

Benefity

usnadňuje aplikaci omítek
zlepšuje přídržnost omítek

Místo použití

Vzhled

Povrch pro aplikaci

Balení

Vydatnost

7.00 - 8.00 m2/l