Základní barva na plasty

Základní barva na plasty

Základní barva na plasty

Místo použití

Vzhled

Povrch pro aplikaci