E-shopový Benefitní program pro B2B firemní zákazníky
 
Pravidla zákaznického Benefitního programu internetového obchodu www.dumbarev.cz
 
I. Všeobecná ustanovení
 1. Benefitní program je zákaznický bonusový program, jehož provozovatelem je společnost PPG Deco Czech a.s., IČ: 26052555, se sídlem Břasy 223, 338 24 Břasy, zapsaná pod spisovou značkou B 1101 u Krajského soudu v Plzni, který je určený B2B – firemním zákazníkům internetového obchodu www.dumbarev.cz
 2. Kontaktní adresa pro Benefitní program je: Břasy 223, 338 24 Břasy.
 3. Cílem programu je odměnit pravidelně nakupující registrované B2B (firemní zákazníky internetového obchodu) dodatečnými bonusy ve formě věcných dárků, poukazů a dalších odměn.
II. Členství v programu
 1. Benefitní program je určen pouze B2B – firemním registrovaným zákazníkům, kteří splňují podmínky členství, zároveň jsou řádně zaregistrováni do internetového obchodu www.dumbarev.cz a jejich registrace prošla schvalovacím procesem.
 2. Členem Benefitního programu může být fyzická nebo právnická osoba.
 3. Účast v něm je dobrovolná a bezplatná.
 4. Členství vzniká přihlášením do programu, a to vyplněním promo kódu „BENEFITPRO“ při zadání objednávky, popřípadě odsouhlasením cenové nabídky s tímto promo kódem (promo kód stačí zadat 1x v průběhu jednotlivých částí Benefitního programu, respektive před jejich ukončením).
 5. Přihlášením do programu dává člen automaticky souhlas organizátorům soutěže se zpracováním jeho osobních údajů výlučně na marketingovou komunikaci v rámci programu.
 6. Členství v Benefitním programu neukládá žádné povinné odběry zboží.
 7. Při dodržení všech podmínek se zákazníkovi automaticky sbírají body po celou dobu fungování jednotlivých částí programu = fází
III. Trvání programu
 1. Benefitní program se rozděluje do 2 samostatných fází = 1. fáze Benefitního programu trvá od 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022. a 2. fáze Benefitního programu trvá od 1. 7. 2022 do 19. 11. 2022.
 2. Body nasbírané v jednotlivých fází se počítají samostatně.
IV. Bodový systém
 1. Každý člen Benefitního programu získává body za svoje nákupy v internetovém obchodě www.dumbarev.cz. Body jsou na konto zákazníka připisovány podle výšky objemu jednotlivých objednávek / cenových nabídek.
 2. 1 bod zákazník získá za každých 1.000 Kč bez DPH z hodnoty jeho objednávky / cenové nabídky. Nasbírané body se sčítají.
 3. Body jsou připisovány členům Benefitního programu pouze v případě objednávky / cenové nabídky v internetovém obchodě www.dumbarev.cz, kterou provedou jako registrovaný uživatel - tzn. po přihlášení na svůj uživatelský účet.
 4. Není možné zpětně započítat body za objednávky realizované bez přihlášení k příslušnému uživatelskému účtu. Za zboží objednané jinými způsoby se body nepřičítají.
 5. Body do Benefitního programu je možné sbírat již od prvního nákupu (pokud byl v průběhu trvání akce zadán aktivační promo kód) až po ukončení 1. nebo 2. fáze Benefitního programu.
 6. Body jsou vždy připisovány nejpozději do 14 dní po zaplacení objednávky / cenové nabídky.
 7. Informace o aktuálním počtu nasbíraných bodů budou zákazníkům dostupné kdykoliv na vyžádání na prodejně.
V. Odměňování / Čerpání bodů
 1. Členové Benefitního programu mají možnost vyměnit nasbírané body za odměny dle aktuální nabídky programu.
 2. Body lze směnit za níže uvedené odměny, a to v jejich libovolné kombinaci a počtu, z nichž každá odměna má přesně definovanou bodovou hodnotu.
 3. Jakmile člen dosáhne dostatečného množství bodů, může si je vyměnit za požadovanou odměnu.
 4. Nejzazší termín pro směnu bodů je v případě 1. fáze 31. 7. 2022, v případě 2. fáze pak 19. 11. 2022. Pakliže člen v tomto termínu body nesmění, přichází o tyto body bez nároku na odměnu.
  Výjimku tvoří možnost převodu bodů nasbíraných v 1. fázi do 2. fáze v kalendářním roce.
  Maximální počet převedených bodů z 1. fáze do 2. fáze je 9 bodů. Z 2. fáze si nelze převést žádné body do následujícího kalendářního roku.
 5. Vybranou odměnu si člen objedná a následně vyzvedne na prodejně, kde jako profesionál/firma provedl registraci do databáze zákazníků Dům barev.
 6. Pokud se jedná o odměnu ve formě poukazu, zákazník si poukaz rezervuje, a to buď ve formě tištěného dárkového voucheru (poukázka Sodexo od 100 Kč, ostatní vouchery v minimální hodnotě 500 Kč/voucher), který si následně vyzvedne na této prodejně, nebo elektronického voucheru, který mu bude odeslán na jeho emailovou (registrační) adresu, pokud není uvedeno jinak.
 7. Rezervace odměny bude provedena na základě řádně vyplněné žádosti přímo na prodejně.
 8. Odměna bude zákazníkovi zaslána/předána nejpozději do 30 dnů ode dne rezervace. Za prodloužení dodací lhůty způsobené chybami ve vyplnění žádosti, popřípadě ze strany dodavatele voucheru, nenese provozovatel programu zodpovědnost.
 9. Jakmile bude zákazníkovi na prodejnu doručena požadovaná odměna, prodejna bude tohoto zákazníka neprodleně informovat, že si odměnu může vyzvednout.
 10. Po objednání nebo doručení odměny už není možné tuto odměnu zrušit nebo zaměnit.
 11. Podmínky pro čerpání hodnotových odměn a poukazů třetích stran se řídí jejich vlastními pravidly, která jsou uvedena na jejich webových stránkách. Společnost PPG Deco Czech a.s. nenese žádnou odpovědnost za tato pravidla či jejich změnu.
 12. Člen programu má povinnost si řádně zkontrolovat stav odměny při převzetí. V případě, že je odměna při převzetí poškozená, sepíše s pracovníkem prodejny protokol o škodě. Náhradní odměna bude zaslána/předána v co nejkratším možném termínu.
 13. Provozovatel programu si vyhrazuje právo náhrady odměny, pokud není vybraná odměna k dispozici v daném období. Provozovatel je oprávněný dodat zákazníkovi odměnu porovnatelné kvality a druhu. Provozovatel si vyhrazuje právo některé odměny stáhnout dočasně nebo trvale z nabídky, popřípadě nabídku průběžně měnit.
 14. Vyřizování reklamací se řídí Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
VI. Přehled dostupných odměn – poukazů pro rok 2022
 
ALZA.CZ | www.alza.cz
Jeden z největších českým on-line obchodů nabízejících spotřební elektroniku, hračky, sport, hobby, media a zábavu, kosmetiku a parfémy, auto-moto, papírnictví, knihy, drogerii, DIY, chovatelské potřeby, oblečení, potraviny a alkohol, adrenalinové zážitky, cestování, gastronomii a mnoho dalšího…
100 Kč (5 BODŮ), 500 Kč (25 BODŮ), 1.000 Kč (50 BODŮ), 2.000 Kč (100 BODŮ), 5.000 Kč (250 BODŮ)
Délka platnosti poukazu: 12 měsíců, lze využít pouze v internetovém obchodě.
Poukazy lze na přání definovat/omezit i pro konkrétní kategorie zboží.

FACHMAN | www.fachman.shop
Prodej ochranných pracovních pomůcek a pracovního a volnočasového oblečení.
200 Kč (10 BODŮ), 500 Kč (25 BODŮ), 1.000 Kč (50 BODŮ), 2.000 Kč (100 BODŮ) 
Délka platnosti poukazu: 12 měsíců, lze využít jak v kamenném, tak internetovém obchodě

CCS | www.ccs.cz
Předplacená palivová karta (nelze opakovaně dobíjet) na nákup nejen pohonných hmot.
500 Kč (25 BODŮ), 1.000 Kč (50 BODŮ), 2.000 Kč (100 BODŮ), 4.000 Kč (200 BODŮ) 5.000 Kč (250 BODŮ)
Délka platnosti CCS karty: 36 měsíců, lze využít pouze na čerpacích stanicích podporující platbu prostřednictvím CCS

SODEXO DÁRKOVÝ PASS | www.sodexo.cz
Dárkový Pass Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.
100 Kč (5 BODŮ), 500 Kč (25 BODŮ), 1.000 Kč (50 BODŮ)
Délka platnosti poukazu: 12 měsíců, lze uplatnit v partnerské síti https://mujpass.cz/cs

OREA HOTELS & RESORTS ČESKÁ REPUBLIKA | www.orea.cz
Největší hotelový řetězec v České republice. Objevte nejkrásnější lokality naší země spolu s luxusním wellness. OREA hotely najdete: v Praze, v Brně, v Mariánských Lázních, na Šumavě, v Krkonoších a na Vysočině.
1.000 Kč (50 BODŮ), 2.000 Kč (100 BODŮ), 4.000 Kč (200 BODŮ) 5.000 Kč (250 BODŮ)
Délka platnosti poukazu: 12 měsíců, lze uplatnit na všechny služby (ubytování, stravování, wellness, pronájem sportovišť apod.)
 
VII. Ostatní ustanovení
 1. Při jakémkoliv zjištění porušení, falšování či zneužívání systému si provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv člena z programu vyloučit.
 2. Každý člen je povinný neprodleně informovat provozovatele o změně svých registračních údajů.
 3. Členství a nárok na odměny v programu zaniká a stává se neplatným v případě, pokud člen zneužil mechanismus a výhody programu nebo jiným způsobem porušil pravidla programu.
 4.  Za zneužití mechanismu a výhod programu se považuje především:
 1. Činnost, která vedla k neoprávněnému připsání bodů
 2. Činnost, jíž došlo k neoprávněnému zaregistrování
 3. Činnost, která vedla k neoprávněnému připsání odměn
 1. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech o přiznání či nepřiznání bodu za realizované nákupy, stejně jako rozhodnout, zda byla splněna pravidla programu.
 2. Není možné žádat výměnu odměn získaných na základě účasti v programu za peněžní hotovost, ani převést členství v programu, ani převést body na jinou osobu.
 3. Členství v Benefitním programu je možné kdykoliv ukončit na vlastní žádost, lze tak učinit osobně oznámením na prodejně Dům barev, kde profesionál/firma provedl registraci do databáze zákazníků Dům barev nebo oznámením prostřednictvím e-mailu na adresu mhalouzka@ppg.com.  
  Společnost PPG Deco Czech a.s. následně do 7 dnů ode dne doručení žádosti účast ve Benefitním programu ukončí.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit Benefitní program nebo upravit jeho pravidla a podmínky.
 5. V případě ukončení Benefitního programu bude každý člen informován e-mailem nejméně 30 dní před stanoveným termínem ukončení, tak aby mohl uplatnit nasbírané body. Nasbírané body může zákazník následně směnit až do 30 dní od data ukončení Benefitního programu.
 6. V případě ukončení Benefitního programu všechny neuplatněné body automaticky propadají po 30 dnech bez možnosti náhrady.
VIII. Ochrana dat

Osobní údaje jsou zpracovávány v informačním systému společnosti PPG Deco Czech a.s., pouze za účelem provozování Benefitního programu. Společnost PPG Deco Czech a.s., ručí za bezpečnost všech údajů a jejich neposkytnutí třetím osobám.

loader