Primalex POLAR

Primalex POLAR

Brand

Primalex

Použití

Otěruvzdorný vnitřní nátěr s výbornou bělostí a kryvostí, vysoce propustný pro vodní páry.

Benefity

nejvyšší bělost a výborná kryvost
vysoce otěruvzdorný vnitřní nátěr

Vzhled

Vydatnost

7.00 - 11.00 m^2/kg