Primalex Plastik

Primalex Plastik

Brand

Primalex

Použití

Otěruvzdorný vnitřní nátěr pro reliéfní malbu. Je plněn přírodním celulózovým vláknem, které umožní vytvořit reliéfní vrstvu bez praskání. Podle míry ředění vytvoří buď hladký povrch (především pro základní vrstvu) nebo bez přidání vody plastický reliéf výšky 2 až 3 mm. Vlastní struktura je přímo závislá na použitém typu aplikačního nářadí. Je propustný pro vodní páry.

Benefity

otěruvzdorný
paropropustný
obarvitelný na světlé odstíny

Vzhled

Balení

Vydatnost

1.50 - 2.00 m^2/kg