Primalex Silikonový základ

Primalex  Silikonový základ

Brand

Primalex

Použití

Vodou ředitelná silikonová nátěrová hmota určená k základnímu nátěru podkladů před nanesením silikonových omítek Primalex O RY 8 a O RO 8. Umožňuje obarvení na pastelové odstíny v kolorovacích automatech Primalex. Použitím Primalex Procolor O Z 8 se dosáhne potřebné adheze omítek a sjednotí se savost podkladů, nátěr je hydrofóbní (odolný proti pronikání vody), neuzavírá průchod vodním parám a oxidu uhličitému.

Benefity

usnadňuje aplikaci omítek
zlepšuje přídržnost omítek

Povrch

Balení

Vydatnost

7.00 - 8.00 m^2/l