Sigmafloor 2K Epoxy Aqua

Sigmafloor 2K Epoxy Aqua

Sigmafloor 2K Epoxy Aqua

Použití

vhodná pro nátěr podlah a stěn v průmyslových a skladových objektech, garážích, na parkovištích apod. v interiéru

Benefity

Výborná mechanická odolnost
Výborná odolnost vůči chemikáliím
Minimalizuje vznik stop po horkých pneumatikách
Vhodný pro použití v potravinářství
Usnadňuje čištení povrchu

Místo použití

Vzhled

Povrch pro aplikaci

Balení

Vydatnost

6.00 - 9.00 m2/l